Výcvik v integrované rodinné terapii 2014 - 2018

Výcvik aktuálně probíhá.

Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima o.s.) ve spolupráci s GI (konzultační a vzdělávací skupina) otevírají v červnu 2014 výcvik v integrativní rodinné psychoterapii.

Doba trvání 4 – 5 let (700 hodin výuky) teorie, sebezkušenost, praxe, supervize. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodiné terapie.

Výcvik je schválen jako součást kvalifikační průpravy pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví.

Vedoucí výcviku a supervize: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Podrobné informace: http://anima-os.cz/institut-petra-bose/61-vycvik-v-integrovane-rodinne-terapii-2013